Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Rekrutacja

Prowadzimy nabór uzupełniający na rok szkolny 2017/2018 do klasy II oraz IV.
Rozpoczynamy równiez nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019 do klas I, III oraz V.

Kandydatów zapraszamy na dni otwarte w naszej Szkole, tak abyśmy mogli się poznać i sprawdzić czy Uczeń opanował materiał z zakresu podstawy programowej odpowiedniej dla danej klasy oraz żeby mógł poznać organizację naszej Szkoły, a także przyszłych Nauczycieli i kolegów.

Wszystkie osoby pragnące pozyskać informacje   o prowadzonej przez nas szkole zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, poszczególnych zajęciach, planowanych przedsięwzięciach, kadrze, udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu 510 033 405.

 

Zasady przyjmowania uczniów do
Niepublicznej Szkoły Podstawowej "PIĄTKA" w Olsztynie

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci które uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego PROMYCZEK.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w sekretariacie Szkoły. Decyzja o przyjęciu dziecka do Szkoły wydawana jest przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz opinii pedagoga w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki. Rodzic/Opiekun składa w sekretariacie Szkoły 2 egzemplarze podpisanej umowy o naukę.

Rodzic/Opiekun zobowiązany jest w ciągu 3 dni od złożenia umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) w wysokości 400 zł.

Dyrektor zawiadamia telefonicznie lub listownie rodziców o zakończeniu procesu rekrutacji podpisanym egzemplarzem umowy lub wydaje te dokumenty w siedzibie Szkoły za pokwitowaniem.

Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.

Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej PIĄTKA, o numerze
13 1020 3541 0000 5702 0170 9229 (tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, wpisowe szkoła podstawowa).

 

OPŁATY

Czesne w naszej szkole wynosi 660 zł.

W ramach czesnego zapewniamy:r

  • realizację programów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opiekę nad dziećmi w godzinach 6.30 - 18.00,
  • całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
  • codziennie zajęcia z języka angielskiego
  • naukę języka hiszpańskiego oraz rosyjskiego
  • zajęcia z wychowania fizycznego (basen, lodowisko, tenis),
  • zajęcia z przedsiębiorczości i finansów,
  • zajęcia dodatkowe: koło młodego naukowca, łamigłówki matematyczne, koło teatralno – literackie, zajęcia plastyczno – artystyczne

Wpisowe – jednorazowo 400 zł. Wpisowe przeznaczone jest na zakup podręczników oraz mundurka szkolnego.

Aby pobrać kwestionariusz zgłoszeniowy - kliknij tutaj

Poniższy formularz pozwoli nam skontaktować się z Państwem i przesłać dodatkowe informacje o naszej szkole.

Formularz kontaktowy

Co proponujemy

Partnerzy

X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.