Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Aktualności

 

11 IX 2020

Kurs dla ósmoklasistów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”

zaprasza uczniów klas 8

na kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce w klasie 8 oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty.

Kurs prowadzony jest w soboty w godzinach 9.00-13.00  w następujących blokach:

 •  matematyka 120 min;
 • język polski 120 min+ język angielski 120 min;

 

Bloki odbywają się co drugi tydzień (1 sobota blok matematyka, 2 sobota blok język polski + język angielski, itd…)

Kurs obejmuje:

20 godzin lekcji języka polskiego – 300 zł

20 godzin lekcji języka angielskiego – 300 zł

20 godzin lekcji matematyki – 300 zł

Łącznie 60 godzin aktywnych lekcji 

 

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy oraz wykorzystania wiedzy podczas klasówek, sprawdzianów i egzaminu,
 • uzupełnienie braków materiału dydaktycznego niezbędnego podczas egzaminu ósmoklasisty,
 • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych,
 • nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
 • omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
 • opanowanie pisania krótkich i długich form wypowiedzi,
 • nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania,
 • zdobycie umiejętności gospodarowania czasem egzaminacyjnym,
 • oswojenie się z formą egzaminu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z egzaminem
 • uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym
 • stały monitoring postępów w nauce

Serdecnie zapraszamy!

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.