Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Aktualności

 

25 III 2019

Wielkanocny konkurs plastyczny

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do 15.04.2019 do wychowawców klas

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.04.2019

 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

 • Praca może być wykonana techniką dowolną :farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, itp. ,łączenie z technikami przestrzennymi oraz zawierającymi materiały sypkie, takie jak: kasza, ryż, piasek itp.

 • Prace mogą przedstawiać : pisanki, palmy zajączki koszyczki wielkanocne, obyczaje i tradycje wielkanocne ,wszystko co związane jest z Wielkanocą

 • Format pracy: nie większy niż A3

 • Każda praca powinna posiadać metryczkę z danymi autora (imię i nazwisko ucznia, klasa).

 • Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/ opiekuna prawnego/ na udział dziecka w konkursie

-załącznik nr1

 • Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: realizacja tematu pracy, estetyka pracy oraz kreatywność i wkład twórczy dziecka.

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach : klasy 1-3 ; klasy 4-5

 • Prace nie podlegają zwrotowi.

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.