Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

E-bezpieczeństwo

 

 Projekt działań profilaktyczno - wychowawczych
na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

 

Nasze cele:

1. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

2. Kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci.

3. Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.

4. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.