Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Indywidualna ścieżka rozwoju

Każdy uczeń charakteryzuje się swoistym profilem zdolności, na który mają wpływ dominujące dla niego rodzaje inteligencji. U każdego mogą być one rozwinięte w mniejszym lub większym stopniu. W klasie będą zatem uczniowie wykazujący wysoki poziom w obszarze kilku typów inteligencji jednocześnie, ale będą również tacy,u których  dominować będzie jedna z nich.
Nasi nauczyciele wzmacniają uczniów w rozwijaniu sfery poznawczej oraz kształtowaniu kompetencji społecznych i osobistych oraz pomagają w projektowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, którą realizujemy poprzez:
•    Tworzenie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających dominujący rodzaj inteligencji oraz preferowany styl uczenia się.
•    Zachęcanie do indywidualnych i grupowych projektów.
•    Dobór odpowiednich konkursów i olimpiad.
•    Dodatkowe zadania na sprawdzianach oraz różnicowanie prac domowych dla uczniów wybitnie zdolnych.
•    Współpracę z rodzicami przy doborze odpowiednich zajęć fakultatywnych.
•    Dobór klubów i kół tematycznych zgodnie z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami dziecka.
•    Rozszerzanie zakresu materiału stosownie do zainteresowań i uzdolnień.
•    Indywidualizację i różnicowanie nauczania w zależności od potrzeb uczniów.
•    Wykorzystanie nowoczesnych technologii (e-learning jako metoda wspomagającą realizację projektów).
•    Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
•    Wsparcie mentora dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.