Indywidualna ścieżka rozwoju

 

Każdy uczeń charakteryzuje się swoistym profilem zdolności, na który mają wpływ dominujące dla niego rodzaje inteligencji. U każdego mogą być one rozwinięte w mniejszym lub większym stopniu. W klasie będą zatem uczniowie wykazujący wysoki poziom w obszarze kilku typów inteligencji jednocześnie, ale będą również tacy,u których  dominować będzie jedna z nich.

Nasi nauczyciele wzmacniają uczniów w rozwijaniu sfery poznawczej oraz kształtowaniu kompetencji społecznych i osobistych oraz pomagają w projektowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, którą realizujemy poprzez:

 • Tworzenie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających dominujący rodzaj inteligencji oraz preferowany styl uczenia się.
 • Zachęcanie do indywidualnych i grupowych projektów.
 • Dobór odpowiednich konkursów i olimpiad.
 • Dodatkowe zadania na sprawdzianach oraz różnicowanie prac domowych dla uczniów wybitnie zdolnych.
 • Współpracę z rodzicami przy doborze odpowiednich zajęć fakultatywnych.
 • Dobór klubów i kół tematycznych zgodnie z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami dziecka.
 • Rozszerzanie zakresu materiału stosownie do zainteresowań i uzdolnień.
 • Indywidualizację i różnicowanie nauczania w zależności od potrzeb uczniów.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii (e-learning jako metoda wspomagającą realizację projektów).
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • Wsparcie mentora dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Napisz do nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ”Piątka”

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Piłsudskiego 68

10-450 Olsztyn


Tel.:

Sekretariat: 089 614 11 98, 695 118 621

Wicedyrektor 089 614 11 97

Dyrektor Szkoły: 510 033 405

e-mail: kontakt@piatka.olsztyn.pl

 

Opłaty czesnego: nr konta:

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229

 

Treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Piątka
Akceptuję