JĘZYK POLSKI

Nauczyciel prowadzący: Anna Śmiarowska-Adamiak

,,Polski na co dzień i od święta”

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej z języka polskiego ,,Polski na co dzień i od święta” ma na celu doskonalenie umiejętności płynnego wypowiadania się jak również poprawności wypowiedzi pisemnych.

Program innowacji zakłada wprowadzenie ćwiczeń i  zadań w kl.4a,4b,5a w czasie których uczniowie będą tworzyć różne formy wypowiedzi, doskonalić wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz rozwijać swoją kreatywność.

Zamierzeniem innowacji jest przede wszystkim poprawność językowa, ortograficzna i

interpunkcyjna w pisaniu i mówieniu w różnych sytuacjach – oficjalnych i nieoficjalnych w oparciu o kalendarz świąt nietypowych.

 

HISTORIA

Nauczyciel prowadzący: Monika Jaworska

Jak skutecznie uczyć się historii! Jak nie zniechęcać się do dat! Kody QR na lekcjach historii to innowacja mająca na celu zaangażować uczniów, wzbudzić ich ciekawość do odkrywania i aktywnego uczestnictwa w lekcji.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel prowadzący: Anna Janczewska

Język angielski przepustką do przyszłości

Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z przeznaczenia części zajęć lekcyjnych na nauczenie uczniów technik, sposobów zdobywania wiedzy, przez jak najskuteczniejsze zapamiętywanie i utrwalanie zdobywanych informacji, która to umiejętność ma służyć im nie tylko w nauce języka angielskiego, ale także w innych dziedzinach wiedzy i poszerzenie treści z podstawy programowej o dodatkowe artykuły, materiały i ćwiczenia podnoszące umiejętności językowe uczniów oraz wzbogacające wiedzę uczniów na temat krajów anglojęzycznych.

Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas I-III oraz IV – VIII.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjych zajęciach:
 • uzupełnienie treści nauczania zagadnieniami wykraczającymi poza zakres materiału objetego przyjetym programem nauczania.
 • Rozwijanie i ćwiczenie umiejętności nawiązujących do treści zawartych w przyjetym programie nauczania.
 • Zapoznanie uczniów z technikami uczenia się i ćwiczenia ich na materiale językowym

Cele innowacji

 • Promowanie języka angielskiego wśród dzieci.
 • Podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego przez aktywizujące metody nauczania.
 • Zapoznanie uczniów i ćwiczenie technik uczenia się.
 • Rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim, odmiennymi kulturami oraz przygotowanie do życia w wielojęzycznej Europie.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
 • Przygotowanie do użycia poznanego materiału  w realnych sytuacjach.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 • Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
 • Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.

 

Nauczyciel prowadzący – Magdalena West

Kolokacje-słów relacje

„Kolokacje-słów relacje” to zajęcia ,które mają na celu poszerzenie słownictwa z języka angielskiego,poprawę płynności wypowiedzi ustnych i pisemnych,oraz zwiększenie motywacji do samodzielnego uczenia się słownictwa w kontekście.

Innowacja skierowana jest do grup językowych uczniów klas 5a,5b,6b.

 

NAUKI PRZYRODNICZE

Ogólnopolski projekt edukacyjnego „Z ekologią na Ty”, autorstwa Magdaleny Pychotki oraz Małgorzaty Żebrowskiej realizowany jest przez Annę Mordwę wraz z  uczniami klasy 3b

Napisz do nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ”Piątka”

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Piłsudskiego 68

10-450 Olsztyn


Tel.:

Sekretariat: 089 614 11 98, 695 118 621

Wicedyrektor 089 614 11 97

Dyrektor Szkoły: 510 033 405

e-mail: kontakt@piatka.olsztyn.pl

 

Opłaty czesnego: nr konta:

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229

 

Treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Piątka
Akceptuję