Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Języki obce

 

W ramach czesnego naszym uczniom proponujemy naukę języka angielskiego codziennie, oraz lekcje języka niemieckiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego.

Dlaczego warto uczyć języków obcych od najmłodszych lat? Podjęcie działań w tym zakresie wynika z potrzeby czasów, w jakich żyjemy a nie tylko z chęci poszerzenia oferty edukacyjnej.

Znajomość języka obcego nie jest już przywilejem, ale koniecznością. Głównym celem nauczania języka obcego na tym etapie kształcenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, przygotowanie ich do spotkania z inną kulturą i językiem oraz rozwijanie postawy badawczej i rozbudzanie ciekawości.

Przygodę z językiem obcym powinno się rozpoczynać w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dlaczego? Przemawia za tym wiele argumentów natury fizjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej.

 

 1. W wieku wczesnoszkolnym zdolności intonacyjno-artykulacyjne dzieci są wyjątkowe. Aparat wymowy dziecka jest bardzo plastyczny, pozwala na właściwą artykulację głosek a więc na opanowanie poprawnej wymowy w danym języku bez śladu obcego akcentu.

 2. Dzieci podczas nauki nie boją się popełniać błędów. Chętnie mówią, powtarzają, naśladują, fantazjują. Ogromną radość sprawia im eksperymentowanie, odkrywanie czegoś nowego.

 3. Otwartość i kreatywność w stosunku do obcego języka pozwala dziecku znaleźć wyjście w wielu sytuacjach, kiedy brakuje mu właściwego słowa. Szuka różnych rozwiązań-sposobów wyrażenia tego, co chciałoby zakomunikować (nowe słowa, mimika, gesty, ruch).

 4. Nauka języka odbywa się poprzez zabawy ruchowe, gry, wyliczanki, rymowanki, piosenki. Dzięki różnorodnym formom aktywności dzieci łatwiej nabywają umiejętności językowe. Nauka w tym wieku to zabawa a zabawa to ruch.

 5. Nauka języka obcego jest jednym z czynników stymulujących wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka. Pomaga osiągać sukcesy w szkole i równocześnie jest pasjonującą zabawą.

 6. Od najmłodszych lat dzieci zauważają, że język jest nie tylko środkiem komunikacji, ale też środkiem poznania kultury danego kraju. Ucząc się języka obcego dzieci poznają ,,inny świat” - kraj swoich rówieśników i ich zwyczaje. Dzieci, które wcześniej nabywały umiejętności językowe, w dalszych latach nauki są pozytywniej nastawione do kraju, którego języka uczyły się.

 7. W okresie wczesnoszkolnym dzieci są ciekawe wszystkiego, łatwiej więc zmotywować je do nauki. Sukcesy osiągane na tym etapie kształcenia wyzwalają chęć do nauki języka w następnych latach.

 8. Dzieci od najmłodszych lat uświadamiają sobie, że język służy porozumiewaniu się, a nie jest przedmiotem nauki.

 9. Dzieci doświadczają różnych metod uczenia się języka. Wybierają sposób najlepszy dla siebie, który zastosują w dalszych latach nauki, także na innych przedmiotach.

 10. Większość metod aktywizujących stosowanych w nauce języka na poziomie wczesnoszkolnym opiera się na pracy w grupach. Pracując w mniejszych lub większych grupach dzieci od najmłodszych lat nabywają umiejętności kluczowe, niezbędne na dalszych etapach kształcenia. Uczą się współpracować, ponosić odpowiedzialność za wykonanie zadania, weryfikować swoje pomysły i korzystać z pomysłów innych.

 11. Wczesny kontakt z językiem obcym a następnie znajomość języka (języków) stanie się integralną częścią wykształcenia dorosłego Polaka i Europejczyka. Nauczanie języka obcego w okresie wczesnoszkolnym powinno stanowić integralną część kształcenia zintegrowanego. Wówczas możemy oczekiwać wymiernych efektów.

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.