Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Konkursy

Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2017/2018
 
 
 

 

01 XII 2017

Miedzyszkolny Konkurs Ortograficzny 2017

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym  dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych o tytuł „Mistrza ortografii”.

Międzyszkolny konkurs ortograficzny skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Każda szkoła ma prawo zgłosić tylko jednego uczestnika, który będzie ją reprezentował.

Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności ortograficznych oraz motywowanie uczniów do nauki zasad pisowni polskiej, które są niezbędne w efektywnej nauce ortografii. Uczestnicy konkursu powinni znać wszystkie reguły ortograficzne - mianowicie zasady pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h oraz wyjątki od tych reguł. Szkoła, której uczeń zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu.

Szkolny Organizator Konkursu zgłasza szkołę do dnia 24.11.2017r. wybierając jeden ze sposobów: Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się w załączniku na adres: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn lub Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 89 533 11 28

Konkurs odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Piątka" w Olsztynie 1.12.2017 o godzinie 11.30. Konkurs ortograficzny dla szkół podstawowych ma formę testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Zadania przygotowywane są przez doświadczonych nauczycieli, którzy na co dzień współpracują z dziećmi.

Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 25 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.