Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Kursy ósmoklasistów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”
zaprasza uczniów klas 8 na kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce w klasie 8 oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty.
Kurs prowadzony jest w soboty w godzinach 9.00-13.00  w następujących blokach:
•     matematyka 120 min;
•    język polski 120 min+ język angielski 120 min;
Bloki odbywają się co drugi tydzień (1 sobota blok matematyka, 2 sobota blok język polski + język angielski, itd…)
Kurs obejmuje:
20 godzin lekcji języka polskiego – 300 złJednoroczny kurs maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
20 godzin lekcji języka angielskiego – 300 zł
20 godzin lekcji matematyki – 300 zł
Łącznie 60 godzin aktywnych lekcji

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:
•    powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy oraz wykorzystania wiedzy podczas klasówek, sprawdzianów i egzaminu,
•    uzupełnienie braków materiału dydaktycznego niezbędnego podczas egzaminu ósmoklasisty,
•    nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych,
•    nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
•    omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
•    opanowanie pisania krótkich i długich form wypowiedzi,
•    nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania,
•    zdobycie umiejętności gospodarowania czasem egzaminacyjnym,
•    oswojenie się z formą egzaminu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z egzaminem
•    uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,
•    gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
•    sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym
•    stały monitoring postępów w nauce

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.