Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Nasze dobre praktyki

  1. Szkoła Empatii klasy 1-3

Dzieci od najmłodszych lat uczą się dostrzegania pozytywnych cech w innych. Wyrabiają poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Uczymy przezwyciężania uprzedzeń, przesądów.

  1. Wychowanie do życia w kulturze

Celem programu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i pełnego uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze polskiej i europejskiej. Uczniowie zdobędą umiejętności wielowymiarowego postrzegania otaczającego ich świata za pomocą zmysłów: obrazu, dźwięku, zapachu, dotyku. Pozwoli to dzieciom pogłębić ich zdolności do współodczuwania, do ekspresji w wyrażaniu siebie poprzez słowa i organizowanie najbliższej im przestrzeni

  1. Aplikacja Resql/ program przeciwdziałania przemocy w szkole

Program edukacyjny zawierający scenariusze lekcji i materiały dla nauczycieli poświęcone zjawisku agresji oraz aplikację mobilną, która pozwala uczniom w łatwy sposób zgłaszać sytuacje przemocowe i uruchamia procedurę zwalczenia danego problemu.

  1. Otwarty gabinet dyrektora i pedagoga

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.