Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

O projekcie

Z radością informujemy, że nasza szkoła już od tego roku szkolnego 2021/ 2022 bierze udział w programie Erasmus +, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej placówek edukacyjnych.

Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

 

Program Erasmus + generalnie ma sprzyjać wychodzeniu poza granice państw, nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, która często w późniejszym życiu uczestników owocuje możliwościami studiów zagranicznych czy staży, a w konsekwencji daje większą szansę, by poszukiwania na rynku pracy były efektywne i satysfakcjonujące.

 

Akcja, w której bierzemy udział, polega na możliwości międzynarodowej współpracy uczniów w ramach wspólnie tworzonych projektów.

Akcja 2. Współpraca organizwacji i instytucji - Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

Nowy Erasmus+ - Możliwości w Akcji 2 Sektora Edukacja szkolna - YouTube

 

Czujemy się wyróżnienie i szczęśliwi, że mamy możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus+, gdyż o taką szansę ubiega się wiele szkół i tylko nielicznym z tego grona udaje się otrzymać grant na realizację projektów. Jest to i dla nas i dla uczniów wyjątkowa szansa.

Nasz projekt nazywa się „Beyond Borders: Buddies not bullies”, czyli jest próbą odpowiedzi na problem przemocy w sieci. Tego tematu będą dotyczyły zadania projektowe w poszczególnych krajach oraz na miejscu. Zostaliśmy do tego projektu zaproszeni przez szkołę chorwacką wraz ze szkołą w Turcji – to są nasi partnerzy w tym projekcie.

 

Celem dodatkowym jest też poznanie danego kraju, jego kultury, w związku z czym będą też pewnie wycieczki i aktywności poświęcone realizacji tego aspektu.
Dla uczestników programu są prowadzone zajęcia kulturowe przez panią Anię Mordwę oraz zajęcia językowe - konwersacje w języku angielskim, który jest roboczym językiem projektu, z panią Justyną Sobielą.

Podróż, posiłki oraz wszelkie koszty związane z aktywnościami projektowymi są opłacane ze środków z programu Erasmus +, a dzieci mieszkają u rodzin uczestników. Uczestnicy programu nie ponoszą zatem kosztów podróży ani zakwaterowania i pobytu. We wspomnianym projekcie z każdej szkoły partnerskiej w programie weźmie udział 7 uczniów i 3 nauczycieli, którzy jednocześnie będą opiekunami.

 

Działania najpierw będą prowadzone w Chorwacji w dn.13 – 19.03.2022,

Następnie w Polsce: 12-18.06.2022 oraz w Turcji 2-8.10.2022.

Do przekroczenia granicy z Chorwacja potrzebny jest dowód osobisty bądź paszport. Do przekroczenia granicy z Turcją potrzebny jest paszport ważny przez 6 miesięcy od daty wyjazdu.

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.