Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki. Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagają im stawiać i realizować własne cele.

Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – opracowują indywidualne profile nauczania dla każdego wychowanka. Dbają również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami.

Kadrę Szkoły tworzą:

Dyrektor Szkoły:

Monika Lewicka -

Jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej  na kierunku matematyka i informatyka. Ukończyła także Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Oświacie

Nauczyciel z ponad dwudziestoletnim stażem.

Doskonały menadżer.  W Przedszkolu „Promyczek” i w Niepublicznej Szkole „Piątka” realizuje swoje marzenia o nowoczesnej,  przyjaznej dziecku i rodzinie placówce oświatowej.

 

Wicedyrektor ds pedagogicznych:

Małgorzata Cioch

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Anna Mordwa

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych kierunek: Pedagogika, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Katarzyna Puźniewska

absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie na Wydziale Socjologii i Pedagogiki, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna

Justyna Sobiela

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek Zintegrowana Wczesna Edukacja oraz na Wydziale Humanistyczny, kierunek Filologia rosyjska z językiem angielskim

Anna Klich

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: Pedagogika, Edukacja Wczesnoszkolna. Ukończyła również Studia Podyplomowe: Terapia Pedagogiczna.

Paulina Kurowska-Loryńska

ukończyła jednolite studia magisterskie z Wczesnej Edukacji Zintegrowanej na wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Podyplomowe studia z Logopedii. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów z Kinezjologii Edukacyjnej "Brain Gym"  I i II stopnia.

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Martyna Karolewska

Monika Jaworska

Monika Pszczolińska

Monika Zomkowska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Piotr Łaguna

Michał Chmieliński

Szymon Roicki

 

Nauczyciel matematyki:

Anna Kosiorek

Joanna Ciesielska

 

Nauczyciel języka polskiego:

Anna Adamiak

 

Nauczyciel historii:

Monika Jaworska

 

Nauczyciel przyrody i biologii:

Karolina Salska

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Urszula Tyllo

 

Nauczyciel muzyki:

Leszek Wróbel

 

Nauczyciel geografii:

Grażyna Stodolna

 

Nauczyciel informatyki i techniki:

Mirosław Romaniuk

 

Nauczyciel plastyki

Katarzyna Puźniewska

 

Nauczyciel przedsiębiorczości:

Karolina Salska

 

Nauczyciel zajęć teatralnych

Jakub Korzunowicz

 

Pedagog szkolny

Patrycja Komoszewska

Kaja Ziółkowska

 

Psycholog

Kamila Lewicka

 

Logopeda

Paulina Kurowska-Loryńska

 

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.