Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki. Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagają im stawiać i realizować własne cele.

Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – opracowują indywidualne profile nauczania dla każdego wychowanka. Dbają również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami.

Kadrę Szkoły tworzą:

 

Dyrektor Szkoły:

Monika Lewicka

 

Wicedyrektor ds pedagogicznych:

Katarzyna Puźniewska

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Katarzyna Więcek - klasa Ia

Monika Dobrzyńska - klasa Ib

Kaja Ziółkowska - klasa IIa

Anna Mordwa - klasa IIb

Anna Klich - klasa IIIa

Paulina Kurowska-Loryńska - klasa IIIb

 

Nauczyciele języka polskiego:

Anna Śmiarowska - Adamiak

Agata Milewska - Berg

 

Nauczyciele matematyki:

Katarzyna Jabłońska

Barbara Nazarewicz

Joanna Ciesielska

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Martyna Karolewska

Monika Jaworska

Monika Pszczolińska

Monika Zomkowska

Justyna Sobiela

 

Nauczyciel historii:

Monika Jaworska

 

Nauczyciel przyrody, biologii, chemii:

Karolina Salska

 

Nauczyciel fizyki:

Katarzyna Jabłońska

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Urszula Tyllo

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Piotr Łaguna

Michał Chmieliński

Szymon Roicki

Tomasz Maćko

 

Nauczyciel muzyki:

Leszek Wróbel

 

Nauczyciel geografii:

Grażyna Stodolny

 

Nauczyciel informatyki i techniki:

Mirosław Romaniuk

 

Nauczyciel plastyki

Katarzyna Puźniewska

 

Nauczyciel przedsiębiorczości:

Patrycja Komoszewska

 

Nauczyciel zajęć teatralnych

Jakub Korzunowicz

 

Nauczyciel religii

Waldemar Szklarz

 

Pedagog szkolny

Patrycja Komoszewska

 

Psycholog

Kamila Lewicka

 

Logopeda

Paulina Kurowska-Loryńska

 

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.