Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki. Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagają im stawiać i realizować własne cele.

Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – opracowują indywidualne profile nauczania dla każdego wychowanka. Dbają również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami.

Kadrę Szkoły tworzą:

 

Dyrektor Szkoły:

Monika Lewicka

 

Wicedyrektorzy ds pedagogicznych:

Katarzyna Puźniewska

Marta Klimas

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:


AgataJózwowska - klasa Ia

Ewalina Rosiak - klasa Ib

Paula Kundo, Agnieszka Łukaszewicz - klasa IIa

Anita Śliwa - klasa IIb

Katarzyna Więcek - klasa IIIa

Monika Dobrzyńska - klasa IIIb

 

 

Nauczyciele języka polskiego:

Anna Śmiarowska - Adamiak

Alicja Kłębucka

Damian Majk-Danowski

Eliza Waśkiewicz

 

Nauczyciele matematyki:

Marta Kowalska

Kamil Piotrowicz

Monika Krupa

Joanna Ciesielska

 

Nauczyciele języka angielskiego

Hanna Lewandowska

Roksana Tchórz

Justyna Sobiela

Anna Janczewska

Magdalena Kotwicka

Jolanta Gałązka

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Eliza Waśkiewicz

 

Nauczyciel języka hiszpańskiego:

Mariola Stalewska

 

Nauczyciel historii:

Monika Jaworska

 

Nauczyciel przyrody, biologii, chemii:

Karolina Salska

 

Nauczyciel fizyki:

Marta Kowalska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Piotr Łaguna

Maciej Gorzkowski

Marek Chętnik

 

Nauczyciel muzyki:

Leszek Wróbel

 

Nauczyciel geografii:

Anna Mordwa

 

Nauczyciel techniki:

Leszek Wróbel

 

Nauczyciele informatyki:

Joanna Ciesielska

 

Nauczyciel plastyki

Katarzyna Puźniewska

 

Nauczyciel przedsiębiorczości:

Agata Józwowska

Monika Krupa

 

Nauczyciel WOS:

Monika Jaworska

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Marta Dawidczyk

 

 

Nauczyciel zajęć teatralnych

Jakub Korzunowicz

 

Nauczyciel religii

Waldemar Szklarz

 

Pedagog szkolny

Sylwia Kowitz-Łońska

 

Psycholog

Kamila Lewicka

 

Logopeda

Adrianna Ananiewicz

 

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.