Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki. Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagają im stawiać i realizować własne cele.

Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – opracowują indywidualne profile nauczania dla każdego wychowanka. Dbają również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami.

Kadrę Szkoły tworzą:

 

Dyrektor Szkoły:

Monika Lewicka

 

Wicedyrektorzy ds pedagogicznych:

Katarzyna Puźniewska

Marta Klimas

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Paula Kundo - klasa Ia

Anna Klich - klasa Ib

Katarzyna Więcek - klasa IIa

Monika Dobrzyńska - klasa IIb

Kaja Ziółkowska - klasa IIIa

Anna Mordwa - klasa IIIb

 

Nauczyciele języka polskiego:

Anna Śmiarowska - Adamiak

Agata Milewska - Berg

Monika Lentacz

 

Nauczyciele matematyki:

Katarzyna Jabłońska

Marta Kowalska

Aneta Orzoł

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Monika Pszczolińska

Justyna Sobiela

Hanna Lewandowska

Anna Janczewska

Karolina Olkowska

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Eliza Waśkiewicz

 

Nauczyciel języka hiszpańskiego:

Mariola Stalewska

 

Nauczyciel historii:

Monika Jaworska

 

Nauczyciel przyrody, biologii, chemii:

Karolina Salska

 

Nauczyciel fizyki:

Katarzyna Jabłońska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Piotr Łaguna

Michał Chmieliński

Szymon Roicki

Tomasz Maćko

 

Nauczyciel muzyki:

Leszek Wróbel

 

Nauczyciel geografii:

Anna Mordwa

 

Nauczyciel techniki:

Mirosław Romaniuk

 

Nauczyciele informatyki:

Monika Lentacz

Joanna Ciesielska

 

Nauczyciel plastyki

Katarzyna Puźniewska

 

Nauczyciel przedsiębiorczości:

Agata Józwowska

Marta Kowalska

 

Nauczyciel WOS:

Monika Jaworska

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 Patrycja Komoszewska

 

Nauczyciel zajęć teatralnych

Jakub Korzunowicz

 

Nauczyciel religii

Waldemar Szklarz

 

Pedagog szkolny

Patrycja Komoszewska

 

Psycholog

Kamila Lewicka

 

Logopeda

Adrianna Ananiewicz

 

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.