Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki. Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagają im stawiać i realizować własne cele.

Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – opracowują indywidualne profile nauczania dla każdego wychowanka. Dbają również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami.

Kadrę Szkoły tworzą:

Dyrektor Szkoły:

Monika Lewicka -

Jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej  na kierunku matematyka i informatyka. Ukończyła także Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Oświacie

Nauczyciel z ponad dwudziestoletnim stażem.

Od wielu lat wicedyrektor w jednej z najlepszych olsztyńskich szkół podstawowych.

Doskonały menadżer.  W Przedszkolu „Promyczek” i w Niepublicznej Szkole „Piątka” realizuje swoje marzenia o nowoczesnej,  przyjaznej dziecku i rodzinie placówce oświatowej.

 

Wicedyrektor ds pedagogicznych:

Małgorzata Cioch

 

 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Anna Mordwa

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych kierunek: Pedagogika, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Katarzyna Puźniewska

absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie na Wydziale Socjologii i Pedagogiki, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna

Justyna Sobiela

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek Zintegrowana Wczesna Edukacja oraz na Wydziale Humanistyczny, kierunek Filologia rosyjska z językiem angielskim

Anna Klich

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: Pedagogika, Edukacja Wczesnoszkolna. Ukończyła również Studia Podyplomowe: Terapia Pedagogiczna.

Paulina Kurowska-Loryńska

ukończyła jednolite studia magisterskie z Wczesnej Edukacji Zintegrowanej na wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Podyplomowe studia z Logopedii. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów z Kinezjologii Edukacyjnej "Brain Gym"  I i II stopnia.

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Martyna Karolewska

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, kierunek filologia angielska

Małgorzata Żarczyńska

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku Dydaktyka Języka Angielskiego.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Edyta Pawlak

Piotr Łaguna

Michał Chmieliński

 

Nauczyciel matematyki:

Anna Kosiorek

 

Nauczyciel języka polskiego:

Anna Adamiak

 

Nauczyciel historii:

Artur Sobiela

 

Nauczyciel przyrody i biologii:

Joanna Piłat

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

Dawid Kazański

 

Nauczyciel muzyki:

Leszek Wróbel

 

Nauczyciel informatyki:

Mirosław Romaniuk

 

Nauczyciele przedsiębiorczości:

Luiza Wnuk

absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Olsztynie.

Ewa Mieczkowska

 

Pedagog szkolny

Patrycja Komoszewska

 

Psycholog

Kamila Lewicka

 

Logopeda

Paulina Kurowska-Loryńska

 

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.