Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Klasa 3 dwujęzyczna

 

"Języka obcego nauczymy się lepiej,
kiedy będzie nam on służył do przyswojenia
sobie czegoś więcej niż tylko jego samego."

Jean Duverger

 

KLASA 3 DWUJĘZYCZNA

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w języku polskim i języku angielskim, zgodnie z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.

W klasie 3 zajęcia prowadzą będą specjaliści przedmiotowi: zajęcia wychowania fizycznego – w języku angielskim, kształcenia zintegrowanego – w języku polskim i języku angielskim, muzyka – w języku polskim, zajęcia świetlicowe - w języku polskim i języku angielskim.

Nauczanie dwujęzyczne cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem nauczycieli, rodziców i uczniów. Dotychczas, sprawdziło się jako metoda przynosząca bardzo dobre i trwałe efekty. Język obcy staje się narzędziem zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w praktyce, a to z kolei, jest gwarancją skutecznej edukacji. Tak dzieje się też w naszej szkole.

Pracujemy wg autorskiego programu opracowanego przez naszych specjalistów. Język angielski jest używany w szkole w różnych sytuacjach komunikacyjnych - w sytuacjach codziennych, powtarzalnych, którym towarzyszą rutynowe wyrażenia językowe: powitanie, pożegnanie, spożywanie posiłków, sprzątanie zabawek, wyjścia na spacery, objaśnianie zasad obowiązujących w szkole, zakazów i nakazów, oraz w sytuacjach dydaktycznych, gdy dzieci zdobywają nowe umiejętności pozajęzykowe, na przykład podczas zajęć tematycznych dotyczących zagadnień:

  • przyrodniczych: pogoda, pory roku, rośliny, zwierzęta
  • społecznych: rodzina, codzienne prace domowe, spędzanie czasu wolnego, hobby, pierwsze zasady ruchu drogowego, tradycje i zwyczaje świąteczne
  • matematycznych: poznawanie kształtów prostych figur geometrycznych,), liczby od 0-10

Dzięki temu, że na lekcjach pojawiają się równocześnie dwa języki: polski i angielski, nasi uczniowie łatwiej przełamią barierę językową i szybciej przyswoją nowe treści. Dzieci utrwalają sobie wiedzę z innych lekcji i na jej bazie poznają słownictwo z języka angielskiego związane z aktualnie omawianymi zagadnieniami. Na lekcjach dwujęzycznych dzieci uczą się tzw.„classroom language” (języka klasowego) i mają za zadanie używać go w ciągu całego dnia w szkole, na wszystkich lekcjach i w świetlicy. Dzięki naszemu programowi posługiwanie się językiem angielskim stanie się dla naszych uczniów coraz bardziej naturalne i swobodne!

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.