Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Zerówka w naszej szkole

ZAPRASZAMY DO KLASY 0 – ZERÓWKI DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

 KLASA „O” JĘZYKOWA Z ZAJĘCIAMI SPORTOWYMI.

Zapraszamy dzieci do udziału w szkolnej przygodzie pełnej wspaniałych niespodzianek. Wspólnie będziemy odkrywać tajemnice świata, poznawać jego smaki, zapachy i dźwięki, zdobywać wiedzę oraz poznawać nowych przyjaciół.

ZERÓWKA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE „PIĄTKA” to możliwość wszechstronnego przygotowania dzieci do życia szkolnego, wykorzystująca ich mechanizmy rozwojowe oraz predyspozycje indywidualne.

Nasza szkoła to:

  • kadra specjalistyczna z przygotowaniem edukacyjnym najwyższej klasy, o dużym doświadczeniu i doskonałej opinii na rynku edukacyjnym;
  • bezpieczne środowisko w nowoczesnej szkole, bogatej w ciekawe pomoce dydaktyczne; wspaniała zabawa w szkole i na szkolnym placu zabaw;
  • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci;
  • różnorodne zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i pobliskich obiektach sportowych, m.in. basen, tenis i gimnastyka korekcyjna;
  • nauka języka angielskiego zgodnie z programem języka angielskiego dostosowanym do edukacji wczesnoszkolnej - 5 godzin tygodniowo;
  • zabawy tematyczne w języku angielskim w oparciu o autorski program gier i zabaw;
  • zajęcia sportowe z językiem angielskim;
  • grupowe warsztaty interpersonalne: uczenie dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu;
  • zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania dziecka: przedmiotowe i artystyczne;
  • częste zajęcia dydaktyczne w terenie m.in. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, w Multicentrum i innych olsztyńskich centrach kultury

Nasi „zerówkowicze” są doskonale przygotowani do nauki w szkole, gdyż aktywnie wspieramy ich naturalną chęć poznawania świata. W zerówce nie jest najważniejsza lista umiejętności, jakie maluchy muszą opanować, ale dbanie przede wszystkim o wszechstronny rozwój dziecka. To, czego smyk się nauczy, zależy od jego możliwości. Dzieci poznają litery i cyfry, co ma służyć tylko przygotowaniu do nauki pisania i czytania – tę sztukę będą zgłębiać w pierwszej klasie. Zerówkowicze uczą się wyodrębniać szczegóły na obrazku, różnicować dźwięki, posługiwać się symbolami, orientować w przestrzeni (także na kartce papieru), poprawnie trzymać ołówek. Towarzyszymy im w poznawaniu świata, wskazujemy możliwości, uważnie obserwujemy, by doskonale poznać ich mocne strony, zdiagnozować ewentualne niedoskonałości, a tym samym zwiększyć ich szansę na szkolny sukces

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i troskliwa opieka. Wiemy doskonale, że stworzenie prawidłowej i mocnej więzi emocjonalnej jest punktem wyjścia do dalszych sukcesów, dlatego też dostrzegamy i chwalimy nawet drobne osiągnięcia. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą zaufać innym osobom, że będą zrozumiane, że składane obietnice zostaną wypełnione. W codziennej pracy uczymy je, że poradzą sobie nawet w trudnych sytuacjach.

Badania dowodzą, że dzieci najszybciej uczą się, jeśli czegoś doświadczają zmysłami (dotykiem, smakiem, węchem, wzrokiem, słuchem) lub w działaniu wykonując daną czynność. Dlatego tak ważna jest nauka przez zabawę i stworzenie takich warunków, by dziecko mogło doświadczać różnych sytuacji i brać w nich czynny udział.

Ważnym elementem wspomagającym rozwój dziecka jest ruch, gdyż pobudza aktywność mózgu, co wpływa na poprawę funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, równowagi ciała oraz zdolności przyswajania wiedzy. Rezultatem aktywności ruchowej jest rozwój wielu kompetencji, takich jak zdolność koncentracji uwagi i zapamiętywania, a tym samym zdolność uczenia się, a także lepsza kontrola nad emocjami i własnym zachowaniem. Dodatkową korzyścią stąd płynącą jest większa pewność siebie. Stąd też cotygodniowe wyjazdy na basen i szereg zajęć ruchowych.

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.