Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Organizacja szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka” jest ośmioklasową szkołą podstawową działającą zgodnie z Prawem Oświatowym.

Rok szkolny:

    Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
    Szkoła Podstawowa Piątka czynna jest cały rok kalendarzowy.
    Szkoła Podstawowa Piątka pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
    Szkoła jest czynna w godzinach 6.30 – 18.00.
    Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.
    Przed lekcjami w godzinach 6.30 – 8.15 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych do godziny 18.00 uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych.

Dzień szkolny:

    Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.15.
    Plany lekcji oraz wszelkie informacje związane z organizacją pracy szkoły znajdują się na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej

Świetlica szkolna:

    Godziny pracy świetlicy szkolnej: 6.30 - 8.15 oraz 13.30 - 18.00.
    Świetlica działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
    Organizacja zajęć umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
    Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszenia oraz akceptacja regulaminu świetlicy szkolnej.

Posiłki:

    Na terenie szkoły przygotowywane i serwowane są śniadania, obiady i podwieczorki.
    Opłata za wyżywienie wliczona jest w czesne szkoły.

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.