Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Organizacja szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka” jest ośmioklasową szkołą podstawową działającą zgodnie z Prawem Oświatowym.

Rok szkolny:

 • Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
 • Szkoła Podstawowa Piątka czynna jest cały rok kalendarzowy.
 • Szkoła Podstawowa Piątka pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
 • Szkoła jest czynna w godzinach 6.30 – 18.00.
 • Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • Przed lekcjami w godzinach 6.30 – 8.15 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych do godziny 18.00 uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych.

Dzień szkolny:

 • Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.15.
 • Plany lekcji oraz wszelkie informacje związane z organizacją pracy szkoły znajdują się na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej

Świetlica szkolna:

 • Godziny pracy świetlicy szkolnej: 6.30 - 8.15 oraz 13.30 - 18.00.
 • Świetlica działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
 • Organizacja zajęć umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
 • Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszenia oraz akceptacja regulaminu świetlicy szkolnej.

Posiłki:

 • Na terenie szkoły przygotowywane i serwowane są śniadania, obiady i podwieczorki.
 • Opłata za wyżywienie wliczona jest w czesne szkoły.

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.