Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Projekty unijne

01 X 2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Grupa Edukacyjna Progres Spółka Cywilna

 

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru POPW.01.05.00-IP.01-00-001/20

Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Grupa Edukacyjna Progres Spółka Cywilna Agnieszka Portała, Luiza Wnuk.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu od 01/07/2020 do 30/09/2020     

Wartość projektu: 244 271,37 PLN

Kwota dofinansowania: 244 271.37 PLN

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.