Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Projekty unijne

02 VII 2017

„ Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA”

 

 

Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA”

numer umowy:  RPWM.09.03.04-28-0046/17-00

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8

SPECYFIKACJA

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7

ROZSZTRZYGNIĘCIE

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sal szkolnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

 

 

 

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.