Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Projekty unijne

08 X 2019

„Stworzenie warunków dla rozwoju działalności firmy Grupa Edukacyjna Progres S.C. poprzez stworzenie terenów inwestycyjnych”

Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) 

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Projekt nr RPWM.01.03.04-28-0028/19

Tytuł projektu: „Stworzenie warunków dla rozwoju działalności firmy Grupa Edukacyjna Progres S.C. poprzez stworzenie terenów inwestycyjnych”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA

ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 4 - warunki przyłączenia i przebudowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 - projekt zagospodarowania terenu

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.