Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”

zaprasza uczniów klas 8 na kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce w klasie 8 oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty.

Kurs prowadzony jest w soboty w godzinach 9.00-13.00 w następujących blokach:

• matematyka 120 min;

• język polski 120 min+ język angielski 120 min;

Bloki odbywają się co drugi tydzień (1 sobota blok matematyka, 2 sobota blok język polski + język angielski, itd…)

 

Kurs obejmuje:

20 godzin lekcji języka polskiego – 300 zł,

Jednoroczny kurs maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

20 godzin lekcji języka angielskiego – 300 zł

20 godzin lekcji matematyki – 300 zł

Łącznie 60 godzin aktywnych lekcji

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

• powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy oraz wykorzystania wiedzy podczas klasówek, sprawdzianów i egzaminu,

• uzupełnienie braków materiału dydaktycznego niezbędnego podczas egzaminu ósmoklasisty,

• nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych,

• nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,

• omówienie lektur wymaganych na egzaminie,

• opanowanie pisania krótkich i długich form wypowiedzi,

• nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania,

• zdobycie umiejętności gospodarowania czasem egzaminacyjnym,

• oswojenie się z formą egzaminu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z egzaminem

• uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,

• gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)

• sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym

• stały monitoring postępów w nauce

Napisz do nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ”Piątka”

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Piłsudskiego 68

10-450 Olsztyn


Tel.:

Sekretariat: 089 614 11 98, 695 118 621

Wicedyrektor 089 614 11 97

Dyrektor Szkoły: 510 033 405

e-mail: kontakt@piatka.olsztyn.pl

 

Opłaty czesnego: nr konta:

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229

 

Treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Piątka
Akceptuję