Prowadzimy nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas I – VIII.

Kandydatów zapraszamy na dni otwarte w naszej Szkole, tak abyśmy mogli się poznać i sprawdzić czy Uczeń opanował materiał z zakresu podstawy programowej odpowiedniej dla danej klasy oraz żeby mógł poznać organizację naszej Szkoły, a także przyszłych Nauczycieli i kolegów.

Wszystkie osoby pragnące pozyskać informacje o prowadzonej przez nas szkole zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, poszczególnych zajęciach, planowanych przedsięwzięciach, kadrze, udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu 510 033 405.

Zasady przyjmowania uczniów do

Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIĄTKA” w Olsztynie

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci które uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego PROMYCZEK.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w sekretariacie Szkoły. Decyzja o przyjęciu dziecka do Szkoły wydawana jest przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz opinii pedagoga w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki. Rodzic/Opiekun składa w sekretariacie Szkoły 2 egzemplarze podpisanej umowy o naukę.

Rodzic/Opiekun zobowiązany jest w ciągu 3 dni od złożenia umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Dyrektor zawiadamia telefonicznie lub listownie rodziców o zakończeniu procesu rekrutacji podpisanym egzemplarzem umowy lub wydaje te dokumenty w siedzibie Szkoły za pokwitowaniem.

Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.

Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej PIĄTKA, o numerze

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229 (tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, wpisowe szkoła podstawowa).

OPŁATY

W ramach czesnego zapewniamy:

  • realizację programów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opiekę nad dziećmi w godzinach 6.30 – 18.00,
  • całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
  • codziennie zajęcia z języka angielskiego
  • naukę języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego
  • zajęcia z wychowania fizycznego (basen, lodowisko, tenis),
  • zajęcia z przedsiębiorczości i finansów,
  • zajęcia dodatkowe: koło młodego naukowca, koło matematyczne, koło teatralno – literackie, zajęcia plastyczno – artystyczne, szkolne koła sportowe oraz wiele innych.

 

 

Napisz do nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ”Piątka”

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Piłsudskiego 68

10-450 Olsztyn


Tel.:

Sekretariat: 089 614 11 98, 695 118 621

Wicedyrektor 089 614 11 97

Dyrektor Szkoły: 510 033 405

e-mail: kontakt@piatka.olsztyn.pl

 

Opłaty czesnego: nr konta:

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229

 

Treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Piątka
Akceptuję