Szkoła jest czynna od 6.30 do 18.00.

Lekcje odbywają się w godzinach 8.15 – 13.30. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o dodatkową naukę języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe.

W klasach I – III szczegółowy czas zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. W tym czasie dzieci mają również przerwę śniadaniową oraz owocową.

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych odbywa się godzinna przerwa obiadowa, zaś w godzinach 14.30 – 17.00 , szkoła oferuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Również w tych godzinach dzieci pod opieką nauczyciela odrabiają prace domowe.

W godzinach od 6.30 do 8.15 i od 17.00 do 18.00 odbywają się zajęcia swobodne i rekreacyjne.

Napisz do nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ”Piątka”

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Piłsudskiego 68

10-450 Olsztyn


Tel.:

Sekretariat: 089 614 11 98, 695 118 621

Wicedyrektor 089 614 11 97

Dyrektor Szkoły: 510 033 405

e-mail: kontakt@piatka.olsztyn.pl

 

Opłaty czesnego: nr konta:

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229

 

Treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Piątka
Akceptuję