E-twinning w naszej szkole

to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Wiecęj informacji na stronie http://www.etwinning.pl

Projekty realizowane w naszej szkole:

rok szkolny 2019/2020

– „Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków” – projekt międzynarodowy realizowany w ciągu roku szkolnego

Projekt ma na celu ukazanie uczniom problemu ginących gatunków zwierząt. Dzieci będą poznawać zagrożone gatunki, poszukiwać sposobów niesienia im realnej pomocy. Poprzez kontakt z tytułowymi maskotkami projektu: Jeżem Jerzym i Rysiem Ryszardem, maskotkami innych ginących gatunków, oraz bezpośrednim kontaktem (np. wizyta w ZOO), budowana będzie więź emocjonalna ze zwierzętami i kształtowana postawa odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.

Cele projektu:

1. Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem TIK.

2. Poznanie ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.

3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.

4. Szukanie przyczyn spadku liczebności wybranych gatunków zwierząt i szukanie sposobów na ich ochronę.

5. Rozwijanie kompetencji językowych.

6. Doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie inwencji twórczej.

Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie

eTwinning https://twinspace.etwinning.net/96073/home

Little Seekers – projekt międzynarodowy

The project aims to involve all participants to take action in the field of STEM. During the course, the students will gain knowledge and mathematical experience in an interesting way. They will make calculations, create simple constructions and build models. They will use tools for programming and robots to learn. STEM activities will be present on various school subjects. All participants will get involved in the Code Week and Safer Internet Days celebrations.

Projekt ma na celu zaangażowanie wszystkich uczestników do podjęcia działań w dziedzinie STEM. Podczas projektu uczniowie zdobędą wiedzę i doświadczenie matematyczne w ciekawy sposób. Będą wykonywać obliczenia, tworzyć proste konstrukcje i budować modele. Wykorzystają narzędzia do programowania i roboty do nauki. Działania STEM będą prowadzone na różnych przedmiotach szkolnych. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w obchodach Tygodnia Kodeksu i Dni Bezpiecznego Internetu.

– Ortograficzna Wyprawa” – projekt ogólnopolski realizowany w ciągu roku szkolnego
Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Realizacja projektu przewidziana jest na pierwszy semestr. Głównym jego założeniem jest podniesienie sprawności ortograficznej uczniów oraz wytworzenie motywacji do nauki ortografii. Projekt jest zgodny z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego. W trakcie realizacji projektu uczniowie przeniosą się do bajkowej krainy, w której rządzi królowa Ortografia. Na Krainę Ortografii podstępnie napada Zgrzyt Ortograf wraz z armią byków ortograficznych. Z Komnaty Tajemnic wykradają kufry z tajemnicami królowej i ukrywają je w różnych miejscach owej krainy. Królowa wzywa na pomoc uczniów. Ich zadaniem jest odnaleźć kufry oraz zaszyfrowane do nich klucze, odczytać tajemnice i stanąć do walki z armią Zgrzyta Ortografa poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. Zadania będą wymagały aktywności uczniów ze wszystkich obszarów edukacji.
 
Cele projektu:

1. Podniesienie sprawności ortograficznej uczniów.

2. Utrwalenie zasad ortograficznych.

3. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.

4. Sprawdzanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

5. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej.

6. Rozwijanie wyobraźni.

7. Rozwijanie logicznego myślenia.

8. Rozwijanie aktywności twórczej.

9. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny.

10. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie i współpracy międzyszkolnej.

 
 
Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie
 
 
 
– „Znajdźmy wspólny język – ojczysty” – projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

Projekt „Znajdźmy wspólny język… ojczysty” skierowany jest do uczniów różnych typów szkół i polega na wykonaniu dowolnej ilości zadań w terminie od 17 lutego do 31 marca.

Cele projektu:

1. Podkreślenia bogactwa, różnorodności i piękna języka ojczystego

2. Rozwój umiejętności pracy w grupie, zespole

3. Rozwijanie umiejętności pisania

4. Doskonalenie techniki czytania

5. Rozwijanie uważności

6. Uwrażliwienie młodzieży na kulturę słowa

7. Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi TiK

8. Przybliżenie historii Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

9. Nawiązywanie współpracy z nauczycielami innych szkół

 
 
Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie
 
 
 

– „Zagrajmy w kropki – czyli Dot Day 19” – projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

 

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat;

Jego głównym celem jest pokazanie, że nauka, zabawa i rozwijanie swoich talentów idą ze sobą w parze. Stworzymy zbiór scenariuszy gier przeznaczonych dla uczniów w różnym wieku, w których królować będą zadania z kropką.

Razem stworzymy listę pomysłów (zadań), wymienimy się doświadczeniami, jakie już posiadamy, wspólnie w dniach 12-19 września będziemy świętować kolejny Dzień Kropki. W końcu – zaprezentujemy w formie fotograficznych relacji lub krótkich filmików, jak kreatywni są nasi uczniowie, jak rozwijają swoje talenty.

Będziemy się ze sobą kontaktować na stronach Twinspace i facebooku;

 
Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie
 
 
 
 
rok szkolny 2018/2019
 
– „Jajko z niespodzianką” – projekt otrzymał Krajową odznakę jakości
Projekt matematyczny, który obejmuje zasięgiem uczniów klas szkoły podstawowej i dotyczy tradycji obchodów świąt wielkanocnych. Ukazuje, że matematyka jest obecna w każdej dziedzinie nauki. Uczniowie podejmują różne działania w ramch różnych przedmiotów szkolnych i doskonalą kompetencje matematyczne. Czas realizacji związany będzie jest oczekiwaniem i obchodami świąt wielkanocnych.
 
Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie
 
 
 
– „Encoded for Fun – zakodowani na zabawę” – międzynarodowy projekt który zdobył Krajową Odznakę Jakości

Europe Code Wek is an initiative which gets children involved in coding so that they can have fun with it. Students will get digital skills in a funny way, which we will continue throughout the school year.

Learning coding will help us understand how we can use our own ideas at work and in play. We will set our creativity free thanks to the cooperation with wonderful people hear us and around the world.

 

Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie
 
 
 „Z muzeum do klasy”
Celem projektu było podjęcie działań związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas realizacji projektu uczniowie poznali pięciu polskich malarzy i ich obrazy. Zapoznali się z rodzajami malarstwa oraz przygotowali wirtualną galerię prac. W internecie poszukiwali wiadomości i uczyli się weryfikować wiedzę.
 

Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie eTwinning https://twinspace.etwinning.net/70835/home

 

 
Nasz projekt otrzymał Krajową odznakę jakości

 

„Our Book of a magic Christmas” (projekt międzynarodowy)

Children 7 to 15 years old will create a collaborative Christmas book.

We will have a logo contest and students will introduce themselves.

Then each school will prepare some pages of the ebook: one for the Christmas traditions in its country told by pupils; one with the video of children singing a Christmas song ; one for wishes and drawings; one for a Christmas legend of the country; one for a traditional recipe.

Nasz projekt otrzymał Krajową odznakę jakości
 

Rok szkolny 2017/2018

 

 
– „Na skrzydłach bociana” 
Bocian od zawsze był nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Poprzez realizację projektu uczniom zostały przybliżone zwyczaje tych ptaków, ich symbolika, a przede wszystkim poprzez podróże bohatera naszego projektu uczniowie poznawali ciekawe pod względem historycznym, artystycznym oraz przyrodniczym miejsca w całej Polsce.
 
Działania partnerów projektu można obejrzeć na platformie eTwinning https://twinspace.etwinning.net/61400/home
 
Nasz projekt otrzymał Krajową odznakę jakości
 
 
 
– „My school bag Project – Show and Tell” (projekt międzynarodowy)
Main goals are to learn English and to share with other students around Europe in a fun way.
Project’s aims are:
• Practise the main vocabulary learnt, School Objects; colours; numbers and language Chunks as „It’s a green ruler!”
• to develop our pupils’ abilities to communicate in a foreign language, share information and connect virtually;
• to enhance our pupils’ skills and facilities, using CLIL lesson: Arts and Crafts mainly.
• work with others teachers and learn from each other.
 
 
– „Tradycje bożonarodzeniowe w różnych regionach Polski”
Projekt miał na celu porównanie i ukazanie dzieciom tradycji, zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych w różnych regionach Polski. W trakcie wielu wieków historii naszego kraju, kultura polska była poddawana różnym wpływom zagranicznym, co z całą pewnością można obserwować do dziś…
 

Napisz do nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ”Piątka”

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Piłsudskiego 68

10-450 Olsztyn


Tel.:

Sekretariat: 089 614 11 98, 695 118 621

Wicedyrektor 089 614 11 97

Dyrektor Szkoły: 510 033 405

e-mail: kontakt@piatka.olsztyn.pl

 

Opłaty czesnego: nr konta:

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229

 

Treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Piątka
Akceptuję